ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

 Όργανα λειτουργίας του ΠMΣ

 Διευθυντής  Π.Μ.Σ «Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες»

Αν. Καθ.  Δημήτριος Μόσιαλος

 

Αν. Διευθύντρια  Π.Μ.Σ

Αν. Καθ. Καλλιόπη Παπαδοπούλου

 

Συντονιστική Επιτροπή

 Αν. Καθηγητής  Δ. Μόσιαλος 

Αν. Καθηγήτρια  Κ. Παπαδοπούλου

Αν. Καθηγητής  Γρ. Αμούτζιας

Αν. Καθηγήτρια  Α.Μ. Ψαρρά

Επ. Καθηγητής  Αντ. Γιακουντής

    

Copyright © 2016. All Rights Reserved.