ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

 

Όργανα λειτουργίας του ΠMΣ

 

Διευθύντρια  Π.Μ.Σ «Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες»

Αν. Καθ.  Καλλιόπη Παπαδοπούλου

Αν. Διευθντής  Π.Μ.Σ

Καθ. Δημήτριος Λεωνίδας

 

Συντονιστική Επιτροπή

Δημήτριος Λεωνίδας

Καλλιόπη Λιαδάκη

Θεολογία Σαραφίδου

Άννα-Μαρία Ψαρρά

    

Copyright © 2016. All Rights Reserved.