ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

 

Όργανα λειτουργίας του ΠMΣ

 

Διευθύντρια  Π.Μ.Σ «Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες»

Αν. Καθ.  Καλλιόπη Παπαδοπούλου

 

 

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ): απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και δύο (2) μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.

 

 

Συντονιστική Επιτροπή

Δημήτριος Λεωνίδας

Καλλιόπη Λιαδάκη

Θεολογία Σαραφίδου

Άννα-Μαρία Ψαρρά

    

Copyright © 2016. All Rights Reserved.