ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

 

Το ΠΜΣ “Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας-Μοριακή Γενετική- Διαγνωστικοί Δείκτες” είχε έναρξη το 2008 και μέχρι σήμερα έχει 122 αποφοίτους. Από τους εγγεγραμμένους φοιτητές του προγράμματος, το 80% έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του επιτυχώς.

 

Το προφίλ των μεταπτυχιακών φοιτητών όσον αφορά το πρώτο τους πτυχίο εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.

 

 

Ο μέσος όρος ηλικίας των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι 25 έτη και άρα κυρίως πρόκειται για νέους αποφοίτους που έχουν επιλέξει να ενισχύσουν την εξειδίκευση και εμπειρία τους σε εφαρμογές της μοριακής βιολογίας.

 

Η έρευνα αποτελεί ισχυρό παράγοντα που καθορίζει το προφίλ του ΠΜΣ.Παρακάτω στην εικόνα (δεδομένα Απριλίου 2016) απεικονίζεται η ερευνητική δραστηριότητα και εξέλιξη των μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος.

 

 

    

Copyright © 2016. All Rights Reserved.