ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Υποτροφίες

 

Με βάση την απόφαση της 74η Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (23.10.13) διατίθεται υποτροφία στους μεταπτυχιακούς φοιτητές για συμμετοχή και παρουσίαση της εργασίας τους σε εθνικό συνέδριο, η οποία είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί έως και έξι μήνες μετά την λήψη του Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης.

    

Copyright © 2016-2017. All Rights Reserved.