ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές για την παρουσίαση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων σε συνέδρια. Οι προηγούμενες συμμετοχές με υποτροφίες από το Π.Μ.Σ. μπορούν να ανακτηθούν από εδώ

    

Copyright © 2016-2017. All Rights Reserved.