ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

 1. Pliaka V, Kyriakopoulou Z, Tsakogiannis D, Ruether IG, Gartzonika C, Levidiotou-Stefanou S, Krikelis A, Markoulatos P. 2010. Correlation of mutations and recombination with growth kinetics of poliovirus vaccine strains. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 29(12):1513-1523.
 2. Pliaka V, Dedepsidis E, Kyriakopoulou Z, Mpirli K, Tsakogiannis D, Pratti A, Levidiotou-Stefanou S, Markoulatos P. 2010. A new RT-PCR assay for the identification of the predominant recombination types in 2C and 3D genomic regions of vaccine-derived poliovirus strains. Mol Cell Probes. 24(3):115-123.
 3. Kyriakopoulou Z, Dedepsidis E, Pliaka V, Tsakogiannis D, Pratti A, Levidiotou-Stefanou S, Markoulatos P. 2010. Full-genome sequence analysis of a multirecombinant echovirus 3 strain isolated from sewage in Greece. J Clin Microbiol. 48(5):1513-1519.
 4. Pliaka V, Achilleos C, Kyriakopoulou Z, Tsakogiannis D, Ruether IG, Gartzonica C, Levidiotou-Stefanou S, Markoulatos P. 2010. Determination of antigenic properties of vaccine derived poliovirus strains. Vaccine. 29(1):26-33.
 5. Pliaka V, Filliponi ME, Kyriakopoulou Z, Ruether IG, Tsakogiannis D, Gartzonika C, Levidiotou-Stefanou S, Markoulatos P. 2011. Retrospective molecular and phenotypic analysis of poliovirus vaccine strains isolated in Greece. Clin Microbiol Infect. 17(10):1554-1562.
 6. Kyriakopoulou Z, Dedepsidis E,  Pliaka V, Tsakogiannis D, Ruether IGA, Krikelis A, Markoulatos P. 2011. Complete nucleotide sequence analysis of the VPI genomic region of Echoviruses 6 isolated from sewage in Greece revealed 98% similarity with Echoviruses 6 that were characterized from an aseptic meningitis outbreak I year later. Clinical microbiology and infection, 17 (8): 1170-1173.
 7. Vasilopoulos Y, Sarafidou T, Bagiatis V, Skriapa L, Goutzelas Y, Pervanidou P, Lazopoulou N, Chrousos GP, Mamuris Z. 2011. Association between polymorphisms in MTHFR and APOA5 and metabolic syndrome in the Greek population. Genet Test Mol Biomarkers. 15(9): 613-617.
 8. Vasilopoulos Y, Bagiatis V, Stamatopoulou D, Zisopoulos D, Alexiou I, Sarafidou T, Settas L, Sakkas L, Mamouris Z. 2011. Association of anti-CCP positivity and carriage of TNFRII susceptibility variant with anti-TNF-α response in rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol. 29(4):701-704.
 9. Kakani EG, Bon S, Massoulié J, Mathiopoulos KD. 2011. Altered GPI modification of insect AChE improves tolerance to organophosphate insecticides. Insect Biochem Mol Biol.  41(3):150-158.
 10. Tsoumani KT, Augustinos AA, Kakani EG, Drosopoulou E, Mavragani-Tsipidou P, Mathiopoulos KD. 2011. Isolation, annotation and applications of expressed sequence tags from the olive fly, Bactrocera oleae. Mol Genet Genomics. 285(1):33-45.
 11. Kiritsis C, Manta S, Parmenopoulou V, Balzarini J, Komiotis D. 2011. Branched-chain C-cyano pyranonucleosides: synthesis of 3'-C-cyano & 3'-C-cyano-3'-deoxy pyrimidine pyranonucleosides as novel cytotoxic agents. Eur J Med Chem.  46(11): 5668-5674.
 12. Maragozidis P, Karangeli M, Labrou M, Dimoulou G, Papaspyrou K, Salataj E, Pournaras S, Matsouka P, Gourgoulianis KI, Balatsos NA. 2012. Alterations of deadenylase expression in acute leukemias: evidence for poly(a)-specific ribonuclease as a potential biomarker. Acta Haematol. 128(1):39-46.
 13. Ruether IG, Tsakogiannis D, Pliaka V, Kyriakopoulou Z, Krikelis A, Gartzonika C, Leveidiotou-Stefanou S, Markoulatos P. 2012 Molecular characterization of a new intergenotype Norovirus GII recombinant. Virus Genes. 44(2):237-243.
 14. Kyriakopoulou Z, Pliaka V, Tsakogiannis D, Ruether IG, Komiotis D, Gartzonika C, Levidiotou-Stefanou S, Markoulatos P. 2012. Genome analysis of two type 6 echovirus (E6) strains recovered from sewage specimens in Greece in 2006. Virus Genes. 44(2):207-216.
 15. Tsakogiannis D, Ruether I, Kyriakopoulou Z, Pliaka V, Theoharopoulou A, Skordas V, Panotopoulou E, Nepka C, Markoulatos P. 2012. Sequence variation analysis of the E2 gene of human papilloma virus type 16 in cervical lesions from women in Greece. Arch Virol. 157(5):825-832.
 16. Zifa E, Daniil Z, Skoumi E, Stavrou M, Papadimitriou K, Terzenidou M, Kostikas K, Bagiatis V, Gourgoulianis KI, Mamuris Z. 2012. Mitochondrial genetic background plays a role in increasing risk to asthma. Mol Biol Rep.  39(4):4697-4708.
 17. Vasilopoulos Y, Manolika M, Zafiriou E, Sarafidou T, Bagiatis V, Krüger-Krasagaki S, Tosca A, Patsatsi A, Sotiriadis D, Mamuris Z, Roussaki-Schulze A. 2012. Pharmacogenetic analysis of TNF, TNFRSF1A, and TNFRSF1B gene polymorphisms and prediction of response to anti-TNF therapy in psoriasis patients in the Greek population. Mol Diagn Ther. 16(1):29-34
 18. Tsoukala E, Manta S, Kiritsis C, Komiotis D. 2012. Keto and exomethylene pyranonucleosides as antitumor agents. Mini Rev Med Chem. 12(3):255-275.
 19. Kantsadi AL, Hayes JM, Manta S, Skamnaki VT, Kiritsis C, Psarra AM, Koutsogiannis Z, Dimopoulou A, Theofanous S, Nikoleousakos N, Zoumpoulakis P, Kontou M, Papadopoulos G, Zographos SE, Komiotis D, Leonidas DD. 2012. The σ-hole phenomenon of halogen atoms forms the structural basis of the strong inhibitory potency of C5halogen substituted glucopyranosyl nucleosides towards glycogen phosphorylase b. Chem Med Chem.  7(4): 722-732.
 20. Manta S, Xipnitou A, Kiritsis C, Kantsadi AL, Hayes JM, Skamnaki VT, Lamprakis C, Kontou M, Zoumpoulakis P, Zographos SE, Leonidas DD, Komiotis D. 2012. 3'-axial CH2 OH substitution on glucopyranose does not increase glycogen phosphorylase inhibitory potency. QM/MM-PBSA calculations suggest why. Chem Biol Drug Des.  79(5):663-673.
 21. Kiritsis C, Manta S, Papasotiriou I, Coutouli-Argyropoulou E, Trakossas S, Balzarini J, Komiotis D. 2012. Synthesis and biological evaluation of 3'-C-ethynyl and 3'-C-(1,4-disubstituted-1,2,3-triazolo) double-headed pyranonucleosides. Med Chem. 8(3): 320-329.
 22. Manta S, Parmenopoulou V, Kiritsis C, Dimopoulou A, Kollatos N, Papasotiriou I, Balzarini J, Komiotis D. 2012. Stereocontrolled facile synthesis and biological evaluation of (3'S) and (3'R)-3'-amino (and Azido)-3'-deoxypyranonucleosides. Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids.  31(7):522-535.
 23. Kiritsis C, Manta S, Parmenopoulou V, Dimopoulou A, Kollatos N, Papasotiriou I, Balzarini J, Komiotis D. 2012 Stereocontrolled synthesis of 4'-C-cyano and 4'-C-cyano-4' deoxy pyrimidine pyranonucleosides as potential chemotherapeutic agents. Carbohydr Res.  364: 8-14.
 24. Kantsadi AL, Manta S, Psarra AM, Dimopoulou A, Kiritsis C, Parmenopoulou V, Skamnaki VT, Zoumpoulakis P, Zographos SE, Leonidas DD, Komiotis D. 2012. The binding of C5-alkynyl and alkylfurano[2,3-d]pyrimidine glucopyranonucleosides to glycogen phosphorylase b: synthesis, biochemical and biological assessment. Eur J Med Chem. 54:740-749.
 25. Tsakogiannis D, Ruether IG, Kyriakopoulou Z, Pliaka V, Skordas V, Gartzonika C, Levidiotou-Stefanou S, Markoulatos P. 2012. Molecular and phylogenetic analysis of the HPV 16 E4 gene in cervical lesions from women in Greece. Arch Virol.  157(9):1729-1739.
 26. Nikolouli K, Mossialos D. 2012. Bioactive compounds synthesized by non-ribosomal peptide synthetases and type-I polyketide synthases discovered through genome-mining and metagenomics. Biotechnol Lett.  34(8):1393-1403.
 27. Parmenopoulou V, Chatzileontiadou DS, Manta S, Bougiatioti S, Maragozidis P, Gkaragkouni DN, Kaffesaki E, Kantsadi AL, Skamnaki VT, Zographos SE, Zounpoulakis P, Balatsos NA, Komiotis D, Leonidas DD. 2012. Triazole pyrimidine nucleosides as inhibitors of Ribonuclease A. Synthesis, biochemical, and structural evaluation. Bioorg Med Chem. 20(24):7184-7193.
 28. Spanou C, Veskoukis AS, Kerasioti T, Kontou M, Angelis A, Aligiannis N, Skaltsounis AL, Kouretas D. 2012. Flavonoid glycosides isolated from unique legume plant extracts as novel inhibitors of xanthine oxidase. PLoS One. 7(3):e32214.
 29. Manta S, Kiritsis C, Dimopoulou A, Parmenopoulou V, Kollatos N, Tsotinis A, Komiotis D. 2013. Unsaturation: An Important Structural Feature to Nucleosides’ Antiviral Activity. Anti-Infective Agents, 12(1): 2-57.
 30. Skamnaki VT, Peumans WJ, Kantsadi AL, Cubeta MA, Plas K, Pakala S, Zographos SE, Smagghe G, Nierman WC, Van Damme EJ, Leonidas DD. 2013. Structural analysis of the Rhizoctonia solani agglutinin reveals a domain-swapping dimeric assembly. FEBS J. 280(8):1750-1763.
 31. Tsakogiannis D, Kyriakopoulou Z, Amoutzias G, Ruether IG, Dimitriou TG, Panotopoulou E, Markoulatos P. 2013. Identification of novel E6-E7 sequence variants of human papillomavirus 16. Arch Virol. 158(4):821-828.
 32. Kyriakopoulou Z, Tsolis K, Pliaka V, Tsakogiannis D, Ruether IG, Gartzonika C, Levidiotou-Stefanou S, Markoulatos P. 2013. Combined 5' UTR RFLP analysis and VP1 sequencing for epidemic investigation of enteroviruses. Arch Virol. 158(1):103-111.
 33. Vasilopoulos Y, Sarafidou T, Kotsa K, Papadimitriou M, Goutzelas Y, Stamatis C, Bagiatis V, Tsekmekidou X, Yovos JG, Mamuris Z. 2013. VDR TaqI is associated with obesity in the Greek population. Gene. 512(2):237-239.
 34. Tsakogiannis D, Papadopoulou A, Kontostathi G, Ruether IG, Kyriakopoulou Z, Dimitriou TG, Orfanoudakis G, Markoulatos P. 2013. Molecular and evolutionary analysis of HPV16 E6 and E7 genes in Greek women. J Med Microbiol.  62(Pt 11):1688-1696.
 35.  
 36. Tsakogiannis D, Kyriakopoulou Z, Ruether IG, Amoutzias GD, Dimitriou TG, Diamantidou V, Kotsovassilis C, Markoulatos P. 2014. Determination of human papillomavirus 16 physical status through E1/E6 and E2/E6 ratio analysis. J Med Microbiol. 63(Pt 12):1716-1723.
 37. Ruether IG, Dimitriou TG, Tsakogiannis D, Kyriakopoulou Z, Amoutzias GD, Gartzonika C, Levidiotou-Stefanou S, Markoulatos P. 2014. Characterization of novel intergenogroup and intergenotype recombinant noroviruses from central Greece. Mol Cell Probes.  28(4):204-210.
 38. Tsakogiannis D, Kyriakopoulou Z, Darmis F, Ruether IG, Dimitriou TG, Orfanoudakis G, Panotopoulou E, Markoulatos P. 2014. Prevalence of HPV16 E1-1374^63nt variants in Greek women. J Med Virol.  86(5):778-784.
 39. Dimitriou TG, Pliaka V, Kyriakopoulou Z, Ruether IG, Tsakogiannis D, Fountoucidou P, Gartzonika C, Levidiotou-Stefanou S, Markoulatos P. 2014. PCR assays for the identification of rare recombination types from VP1 to 3D genomic region of vaccine derived poliovirus strains. Mol Cell Probes. 28(4):107-112.
 40. Ruether IG, Tsakogiannis D, Kyriakopoulou Z, Dimitriou TG, Papamichail C, Gartzonika C, Leveidiotou-Stefanou S, Markoulatos P. 2014. Circulation of intergenotype recombinant noroviruses GII.9/GII.6 from 2006 to 2011 in central Greece. Virus Genes.  48(1):23-31.
 41. Tsakogiannis D, Darmis F, Gortsilas P, Ruether IG, Kyriakopoulou Z, Dimitriou TG, Amoutzias G, Markoulatos P. 2014. Nucleotide polymorphisms of the human papillomavirus 16 E1 gene. Arch Virol. 159(1):51-63.
 42. Kiritsis C, Manta S, Dimopoulou A, Parmenopoulou V, Gkizis P, Balzarini J, Komiotis D. 2014. Stereoselective facile synthesis of 2'-spiro pyrimidine pyranonucleosides via their key intermediate 2'-C-cyanoanalogues. Evaluation of their bioactivity. Carbohydr Res. 383:50-57.
 43. Boltsis I, Lagoumintzis G, Chatzileontiadou DS, Giastas P, Tzartos SJ, Leonidas DD, Poulas K. 2014. Non-contact Current Transfer Induces the Formation and Improves the X-ray Diffraction Quality of Protein Crystals Cryst. Growth Des. 14 (9): 4347–4354.
 44. Hayes JM, Kantsadi AL, Leonidas DD. 2014. Natural products and their derivatives as inhibitors of glycogen phosphorylase: potential treatment for type 2 diabetes. Phytochemistry Reviews. 13(2): 471–498.
 45. Parmenopoulou V, Kantsadi AL, Tsirkone VG, Chatzileontiadou DS, Manta S, Zographos SE, Molfeta C, Archontis G, Agius L, Hayes JM, Leonidas DD, Komiotis D. 2014. Structure based inhibitor design targeting glycogen phosphorylase B. Virtual screening, synthesis, biochemical and biological assessment of novel N-acyl-β-d-glucopyranosylamines. Bioorg Med Chem. 22(17): 4810-4825.
 46. Sarri C, Stamatis C, Sarafidou T, Galara I, Godosopoulos V, Kolovos M, Liakou C, Tastsoglou S, Mamuris Z. 2014. A new set of 16S rRNA universal primers for identification of animal species. Food Control, 43:35–41
 47. Vasilopoulos Y, Sarri C, Zafiriou E, Patsatsi A, Stamatis C, Ntoumou E, Fassos I, Tsalta A, Karra A, Roussaki-Schulze A, Sotiriadis D, Mamuris Z, Sarafidou T. 2014. A pharmacogenetic study of ABCB1 polymorphisms and cyclosporine treatment response in patients with psoriasis in the Greek population. Pharmacogenomics J. 14(6):523-525.
 48. Stagos D, Apostolou A, Poulios E, Kermeliotou E, Mpatzilioti A, Kreatsouli K, Koulocheri SD, Haroutounian SA, Kouretas D. 2014. Antiangiogenic potential of grape stem extract through inhibition of vascular endothelial growth factor expression. J Physiol Pharmacol. 65(6):843-852.
 49. Kantsadi AL, Apostolou A, Theofanous S, Stravodimos GA, Kyriakis E, Gorgogietas VA, Chatzileontiadou DS, Pegiou K, Skamnaki VT, Stagos D, Kouretas D, Psarra AM, Haroutounian SA, Leonidas DD. 2014. Biochemical and biological assessment of the inhibitory potency of extracts from vinification byproducts of Vitis vinifera extracts against glycogen phosphorylase. Food Chem Toxicol. 67:35-43
 50. Sagri E, Reczko M, Tsoumani KT, Gregoriou ME, Harokopos V, Mavridou AM, Tastsoglou S, Athanasiadis K, Ragoussis J, Mathiopoulos KD. 2014. The molecular biology of the olive fly comes of age. BMC Genet. 15 Suppl 2:S8.
 51. Sagri E, Reczko M, Gregoriou ME, Tsoumani KT, Zygouridis NE, Salpea KD, Zalom FG, Ragoussis J, Mathiopoulos KD1. 2014. Olive fly transcriptomics analysis implicates energy metabolism genes in spinosad resistance. BMC Genomics. 15:714.
 52. Tsakogiannis D, Diamantidou V, Toska E, Kyriakopoulou Z, Dimitriou TG, Ruether IG, Gortsilas P, Markoulatos P. 2015. Multiplex PCR assay for the rapid identification of human papillomavirus genotypes 16, 18, 45, 35, 66, 33, 51, 58, and 31 in clinical samples. Arch Virol.  160(1):207-214.
 53. Tsakogiannis D, Papacharalampous M, Toska E, Kyriakopoulou Z, Dimitriou TG, Ruether IG, Komiotis D, Markoulatos P. 2015. Duplex Real-time PCR assay and SYBR green I melting curve analysis for molecular identification of HPV genotypes 16, 18, 31, 35, 51 and 66. Mol Cell Probes.  29(1):13-18.
 54. Dimopoulou A, Manta S, Parmenopoulou V, Kollatos N, Christidou O, Triantakonstanti VV, Schols D, Komiotis D. 2015. An easy microwave-assisted synthesis of C8-alkynyl adenine pyranonucleosides as novel cytotoxic antitumor agents. Front Chem. 3:21.
 55. Dimopoulou A, Manta S, Parmenopoulou V, Gkizis P, Coutouli-Argyropoulou E, Schols D, Komiotis D. 2015. Synthesis of novel thiopurine pyranonucleosides: evaluation of their bioactivity. Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids. 34(4):289-308.
 56. Kollatos N, Manta S, Dimopoulou A, Parmenopoulou V, Triantakonstanti VV, Kellici T, Mavromoustakos T, Schols D, Komiotis D. 2015. Branched-chain sugar nucleosides: stereocontrolled synthesis and bioevaluation of novel 3'-C-trifluoromethyland 3'-C-methyl pyranonucleosides. Carbohydr Res.  407:170-178.
 57. Kantsadi AL, Parmenopoulou V, Bakalov DN, Snelgrove L, Stravodimos GA, Chatzileontiadou DS, Manta S, Panagiotopoulou A, Hayes JM, Komiotis D, Leonidas DD. 2015. Glycogen phosphorylase as a target for type 2 diabetes: synthetic, biochemical, structural and computational evaluation of novel N-acyl-N´-(β-D-glucopyranosyl) urea inhibitors. Curr Top Med Chem. 15(23): 2373-2389.
 58. .Chatzileontiadou, D.S., Parmenopoulou, V., Manta, S., Kantsadi, A.L., Kylindri, P., Griniezaki, M., Kontopoulou, F., Telopoulou, A., Prokova, H., Panagopoulos, D., Boix, E., Balatsos, N.A., Komiotis, D., Leonidas D.D.* 2015. Triazole double-headed ribonucleosides as inhibitors of eosinophil derived neurotoxin Bioorg Chem. 63, 152-165.
 59. Kyriakis, E., Stravodimos, G.A., Kantsadi, A.L., Chatzileontiadou, D.S., Skamnaki, V.T., Leonidas D.D.* 2015. Natural flavonoids as antidiabetic agents. The binding of gallic and ellagic acids to glycogen phosphorylase b. FEBS Lett. 589 (15), 1787-1794.
 60. Chatzileontiadou, D.S., Tsirkone, V.G., Dossi, K., Kassouni, A.G., Liggri, P.G., Kantsadi, A.L., Stravodimos, G.A., Balatsos, N.A., Skamnaki, V.T., Leonidas,D.D.* 2016 Theammoniumsulfateinhibitionofhumanangiogenin. FEBSLett. 590, 3005-3018.
 61. Kantsadi, A.L., Bokor, É., Kun, S., Stravodimos, G.A., Chatzileontiadou, D.S., Leonidas, D.D., Juhász-Tóth, É., Szakács, A., Batta, G., Docsa, T., Gergely, P., Somsák, L. 2016. Synthetic, enzyme kinetic, and protein crystallographic studies of C-β-d-glucopyranosyl pyrroles and imidazoles reveal and explain low nanomolar inhibition of human liver glycogen phosphorylase. Eur J Med Chem. 123,737-774.
 62. Fikatas A, Dimitriou TG, Kyriakopoulou Z, Tsachouridou O, Gartzonika C, Levidiotou-Stefanou S, Amoutzias GD, Markoulatos P. Viral Immunol. 2016. Serum Neutralization Assay for the Determination of Antibody Levels Against Non-Polio Enterovirus Strains in Central and Western Greece. Sep;29(7):444-50. doi: 10.1089/vim.2016.0049. Epub 2016 Jul 13.
 63. Dimitriou TG, Kyriakopoulou Z, Tsakogiannis D, Fikatas A, Gartzonika C, Levidiotou-Stefanou S, Markoulatos P. Virus Genes. 2016. Development of a multiplex RT-PCR assay for the identification of recombination types at different genomic regions of vaccine-derived polioviruses. Aug;52(4):453-62. doi: 10.1007/s11262-016-1333-y. Epub 2016 Apr 20.
 64. Tsakogiannis D, Bletsa M, Kyriakopoulou Z, Dimitriou TG, Kotsovassilis C, Panotopoulou E, Markoulatos P. Mol Cell Probes. 2016. Identification of rearranged sequences of HPV16 DNA in precancerous and cervical cancer cases.  Feb;30(1):6-12. doi: 10.1016/j.mcp.2015.11.004. Epub 2015 Nov 26.
 65. Rousidou C., Karaiskos D., Myti D.,  Karanasios E., Karas P., Tourna M., Tzortzakakis E.A., Karpouzas D.G. 2017. Distribution and function of carbamate hydrolase genes cehA and mcd in soils: the distinct role  of soil pH. FEMS Microbiology Ecology 93(1): DOI:  http://dx.doi.org/10.1093/femsec/fiw219
 66. Tsakogiannis D, Moschonas GD, Bella E, Kyriakopoulou Z, Amoutzias GD, Dimitriou TG, Kottaridi C, Markoulatos P. J Med Virol. 2017. Association of p16 (CDKN2A) polymorphisms with the development of HPV16-related precancerous lesions and cervical cancer in the Greek population. Nov 23. doi: 10.1002/jmv.24996.
 67. Moschonas GD, Tsakogiannis D, Lamprou KA, Mastora E, Dimitriou TG, Kyriakopoulou Z, Kottaridi C, Karakitsos P, Markoulatos P. J Med Microbiol. 2017. Association of codon 72 polymorphism of p53 with the severity of cervical dysplasia, E6-T350G and HPV16 variant lineages in HPV16-infected women. Aug 31. doi: 10.1099/jmm.0.000563.
 68. Stravodimos, G.A., Kantsadi, A.L., Apostolou, A., Kyriakis, E., Kafaski-Kanelli, V.N., Solovou, T.G.A., Gatzona, P., Liggri, P.C., Theofanous, S., Gorgogietas, V.A., Kissa, A., Psachoula, C., Chatzileontiadou, D.S.M., Lemonakis, A., Psarra, A.G., Skamnaki, V.T., Haroutounian, S., Leonidas, D.D. 2017. Affinity crystallography reveals the bioactive compounds of industrial juicing byproducts of Punica granatum for glycogen phosphorylase. Curr Drug Discov Technol. doi: 10.2174/1570163814666170619091736. [Epub ahead of print]
 69. Chatzileontiadou, D.S.M., Samiotaki, M., Alexopoulou, A.N., Cotsiki, M., Panayotou, G., Stamatiadi, M., Balatsos, N.A.A., Leonidas, D.D., Kontou, M. 2017. Proteomic Analysis of Human Angiogenin Interactions Reveals Cytoplasmic PCNA as a Putative Binding Partner.J Proteome Res. 16, 3606-3622
 70. Fikatas A, Dimitriou TG, Kyriakopoulou Z, Moschonas GD, Amoutzias GD, Mossialos D, Gartzonika C, Levidiotou-Stefanou S, Markoulatos P. Lett Appl Microbiol. 2017. 4. Detection of negative and positive RNA strand of poliovirus Sabin 1 and echovirus E19 by a stem-loop reverse transcription PCR.Sep;65(3):234-240. doi: 10.1111/lam.12766. Epub 2017 Jul 25.
 71. Maria L. Pappas, Maria Liapoura, Dimitra Papantoniou, Marianna Avramidou,  Nektarios Kavroulakis, Alexander Weinhold, George D. Broufas and Kalliope K. Papadopoulou.. 2018. The Beneficial Endophytic Fungus Fusarium solani Strain K Alters Tomato Responses Against Spider Mites to the Benefit of the Plant. Frontiers. doi: 10.3389/fpls.2018.01603.

    

Copyright © 2016-2017. All Rights Reserved.