ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Εφαργογές Γονιδιωματικής

Διδάσκοντες: Αντ. Γικουντής,Δ. Καρπούζας, Κ. Ματθιόπουλος,  Κ. Παπαδοπούλου,  Θ. Σαραφίδου

 

Η ενότητα περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαλέξεις:

  • Τεχνικές αλληλούχησης
  • Ανάλυση ανθρώπινου γονιδιώματος και γονιδιωμάτων ζωϊκών οργανισμών
  • Ανάλυση γονιδιωμάτων μικροοργανισμών
  • Ανάλυση γονιδιωμάτων φυτών
  • Ανάλυση γονιδιωμάτων εντόμων

    

Copyright © 2016. All Rights Reserved.