ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Βιοπληροφορική

Διδάσκοντες: Γρ. Αμούτζιας, Γ. Παπαδόπουλος

 

Η ενότητα περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαλέξεις:

  • Βάσεις δεδομένων
  • Εύρεση ομόλογων ακολουθιών
  • Φυλογένεση
  • Βιοπληροφορική ανάλυση του ιού ΗΙV

    

Copyright © 2016. All Rights Reserved.