ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Επικοινωνία της Επιστήμης

Διδάσκοντες:

 

Το μάθημα Επικοινωνία της Επιστήμης θα συντονισθεί για την κάλυψη θεμάτων που αφορούν την επικοινωνία επιστημονικών θεμάτων στο ευρύ κοινό από τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «SciCo» (από το Science Communication). www.scico.gr


Οι διαλέξεις του μαθήματος περιλαμβάνουν:

  • Μεθοδολογία Επιστημονικής συγγραφής
  • Τεχνικές παρουσίασης και σωστής διατύπωσης
  • Ορθή και αποτελεσματική διάχυση της γνώσης προς το ευρύ κοινό
  • Παρουσίαση προσωπικού προφίλ
  • Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων


Επισης, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης εξειδικευμένου θέματος (project) σε συνεργασία με τους ειδικούς της SciCo.

    

Copyright © 2016. All Rights Reserved.