ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Επικοινωνία της Επιστήμης

Διδάσκοντες:  Εξωτερικοί Ομιλητές


Οι διαλέξεις του μαθήματος περιλαμβάνουν:

  • Μεθοδολογία Επιστημονικής συγγραφής
  • Τεχνικές παρουσίασης και σωστής διατύπωσης
  • Ορθή και αποτελεσματική διάχυση της γνώσης προς το ευρύ κοινό
  • Παρουσίαση προσωπικού προφίλ
  • Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων


Επισης, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης εξειδικευμένου θέματος (project) σε συνεργασία με τους ειδικούς της SciCo.

    

Copyright © 2016. All Rights Reserved.