ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Εφαρμογές της μοριακής βιολογίας στην τοξικολογία, την ιατροδικαστική και την αρχαιολογία

Διδάσκοντες: Δ. Στάγκος, Δ. Κουρέτας, Κ. Ματθιόπουλος

 

Η ενότητα περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαλέξεις:

  • Εφαρμογές της μοριακής βιολογίας στην τοξικολογία
  • Προσδιορισμός του κινδύνου της έκθεσης σε τοξικούς παράγοντες (Risk assessment)
  • Εφαρμογές της μοριακής βιολογίας στην ιατροδικαστική
  • Εφαρμογές της μοριακής βιολογίας στην παλαιοντολογία και αρχαιολογία

    

Copyright © 2016. All Rights Reserved.