ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Καρκινογένεση και μοριακή διάγνωση καρκίνου

Διδάσκοντες: Ν. Μπαλατσός, Α. Ζίφα, Α-Μ Ψαρρά, Ε. Βούλγαρης

 

Η ενότητα περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαλέξεις:

  • Δείκτες καρκίνου σε βιολογικά υγρά
  • Μοριακή διαγνωστική και εφαρμογές στη διάγνωση νεοπλασιών
  • Καρκίνος και κυτταρικός μεταβολισμός-Νέοι διαγνωστικοί δείκτες και θεραπευτικές προσεγγίσεις
  • Κλινικές εφαρμογές της Μοριακής Διαγνωστικής στην ογκολογία. Το παράδειγμα του καρκίνου του πνεύμονα
  • Προοπτικές και μελλοντικές κατευθύνσεις της Μοριακής Διαγνωστικής

    

Copyright © 2016. All Rights Reserved.