ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Ανάπτυξη φαρμάκων και εξατομικευμένη θεραπεία

Διδάσκοντες: Κ. Λιαδάκη, Β. Σκαμνάκη, Α.Μ. Ψαρρά, Δ. Κομιώτης, Δ. Λεωνίδας,  Γ. Παπαδόπουλος.

 

Η ενότητα περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαλέξεις:

  • Βασικές αρχές δράσης φαρμάκων
  • Πρωτεϊνικές κινάσες ως στόχοι φαρμάκων
  • Ρυθμιστικά μόρια μεταβολισμού ως φαρμακευτικοί στόχοι
  • Βιοδραστικά μόρια
  • Σχεδιασμός νέων φαρμάκων
  • Εικονικός σαρωτικός έλεγχος στη διαδικασία ορθολογικού σχεδιασμού φαρμάκων
  • Κλινικές εφαρμογές φαρμακογενετικής - φαρμακογενωμική

    

Copyright © 2016. All Rights Reserved.