ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Διαχείριση Ποιότητας

Διδάσκοντες: Ε. Γουργουλιάννης,  E. Μαλισσιόβα,  A. Μανούρας, Α. Πίγκα, Π. Τσολάκης

 

Η ενότητα περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαλέξεις:

  • Νομοθεσία Τροφίμων (Υγιεινή, Ισχυρισμοί Υγείας, Ισχυρισμοί Διατροφής κ.α)
  • Αρχές ελέγχου/επιθεώρησης στη Βιομηχανία Τροφίμων
  • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων  & Βιολογικά Τρόφιμα - Ποιότητα Τροφίμων
  • Παρουσίαση του προτύπου ΕΛΟΤ 1801:2008
  • Παρουσίαση των προτύπων ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004
  • Παρουσίαση του προτύπου ISO/IEC 17025:2005

    

Copyright © 2016. All Rights Reserved.