ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Μικρά Ερευνητικά Προγράμματα

 

 

Πρόκειται για την εκπόνηση εργαστηριακών project τα οποία θα πραγματοποιούνται στα εργαστήρια του Τμήματος σε διάστημα 15 ημερών. Με την περάτωση του project οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα κληθούν να συντάξουν report, η οποία και θα βαθμολογηθεί

 

    

Copyright © 2016. All Rights Reserved.