ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Εφαρμογές της μοριακής βιολογίας στη δημιουργία και την ανίχνευση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Διδάσκοντες: Δ. Καρπούζας, Ζ. Μαμούρης, Κ. Παπαδοπούλου, Κ Τσουμάνη

 

Η ενότητα περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαλέξεις:

  • Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί: Εισαγωγή
  • Γενετικά Τροποποιημένα Φυτά
  • Γενετικά Τροποποιημένα Ζώα: Οφέλη και Κίνδυνοι ΓΤΟ
  • Γενετικά Τροποποιημένοι Μικροοργανισμοί – Απελευθέρωση στο περιβάλλον
  • Γενετικά Τροποποιημένα Έντομα

    

Copyright © 2016. All Rights Reserved.