ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Διοίκηση
Όργανα λειτουργίας του ΠMΣ

Διευθυντής   
Αν. Καθ.  Δημήτριος Μόσιαλος  

Αν. Διευθύντρια   
Αν. Καθ. Καλλιόπη Παπαδοπούλου


Συντονιστική Επιτροπή
 
•Αν. Καθηγητής  Δ. Μόσιαλος 
•Αν. Καθηγήτρια  Κ. Παπαδοπούλου
•Αν. Καθηγητής  Γρ. Αμούτζιας
•Αν. Καθηγήτρια  Α.Μ. Ψαρρά
•Επ. Καθηγητής  Αντ. Γιακουντής