ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Πρόσθετες υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητών
Το Τμήμα και το Ίδρυμα διαθέτει πληθώρα υπηρεσιών για την μάθηση και την υποστήριξη των φοιτητών του ΠΜΣ. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες περιλαμβάνουντα ακόλουθα:

 ·     ΔομήΠΡΟΣΒΑΣΗ η οποία παρέχει σε φοιτητές με αναπηρία και/ ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατάλληλες υπηρεσίες οι οποίες αναλύονται στην ενότητα 3 του Α1. Το κτίριο του ΤΒΒ διαθέτει προσβασιμότητα σε φοιτητές με αναπηρία
https://www.uth.gr/zoi/ypostirixi/prosbasi-kai-anapiria
·      Υπηρεσίες συμβουλευτικής (ΚΕ.ΣΥ.ΨΥΣ),που λειτουργούν στη Λάρισα με 2 εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες,οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εφόσον το επιθυμούν, να δεχθούν ψυχολογική στήριξη και βοήθεια για προσωπικές τους δυσκολίες και ανησυχίες, αλλά και να εκπαιδευθούν στην απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν.
https://kesypsys.uth.gr/
·     Συνήγορο του φοιτητή, με τις εξής αρμοδιότητες: α) Διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, β) Τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, γ) Αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, δ) Διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. https://www.uth.gr/zoi/ypostirixi/synigoros-toy-foititi
·      Επιτροπή ισότητας των δύο φύλων η οποία αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και των Τμημάτων για τη διασφάλιση και προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση διαφορετικών μορφών κοινωνικών διακρίσεων στους όρους μάθησης, έρευνας, εργασίας και απασχόλησης https://www.uth.gr/zoi/ypostirixi/epitropi-isotitas-ton-fylon
·     Πολιτική παρενόχλησης-εκφοβισμού για την αντιμετώπιση προβλημάτων εκφοβισμού, παρενόχλησης ή αρνητικής συμπεριφοράς με δυνατότητα επικοινωνίας ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά https://www.uth.gr/zoi/ypostirixi/parenohlisi-ekfobismos
·      Γραφείο Διασύνδεσης που ενημερώνει τους φοιτητές και τους αποφοίτους για τις επιλογές που έχουν στη σταδιοδρομία τους, παρέχει δυνατότητα παρακολούθησης εργαστηρίων και σεμιναρίων κατάρτισης και σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και γενικότερα συνδέει τους φοιτητές με την αγορά εργασίας https://www.uth.gr/zoi/diasyndesi/grafeio-diasyndesis
·      Γραφείο Φυσικής Αγωγής, με πλήθος δραστηριοτήτων στη Λάρισα το οποίο προσβλέπει στην βελτίωση της φυσικής κατάστασης των φοιτητών, την ενίσχυση του πνεύματος της ομαδικότητας και στην προώθηση της ευγενούς άμιλλας https://www.uth.gr/zoi/politismos-athlitismos/grafeio-fysikis-agogis
·      Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας για θέματα Μεταπτυχιακών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών η οποία έχει οριστεί με απόφαση της Σ.Τ.
https://bio.uth.gr/administration/