ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Success Stories

Γιάννης Τσιάλτα​ς

Ευθυμίου Χριστίνα

Ζάκα Άντζελα

Κουιμάνης Βαλάντης

Λάσχου Βασιλική

Λούμα Βαρβάρα

Νατσαρίδης Νίκος