ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες, ότι θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση για τη χορήγηση της δωρεάν σίτισης, και δικαιώματος στέγασης μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου (https://merimna.uth.gr), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Αιτήσεων Σίτισης -Στέγασης πρέπει να κάνουν χρήση του
Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN).Επισημαίνεται ότι μόνο οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων του Π.Θ. με έδρα τη
Λάρισα και την Καρδίτσα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ταυτόχρονα αίτηση σίτισης και στέγασης.Οι αιτήσεις για το δικαίωμα στέγασης θα υποβάλλονται από τη Δευτέρα16 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022
Οι αιτήσεις για δωρεάν σίτιση θα υποβάλλονται από τηΔευτέρα 16 Μαΐου έως και την Τρίτη 5 Ιουλίου2022

ΠΡΟΣΟΧΗ
!: Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά την 6η Ιουνίου και θα αφορούν το δικαίωμα στέγασηςθα
θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι να έχει εκδοθεί η πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου(εκκαθαριστικό σημείωμαγια το φορολογικό
έτος 2021).


Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας
Η Αν. ΠροϊσταμένηΜαρία Κουκουβάνη