ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Η τέχνη της Δημόσιας Παρουσίασης
Εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο πεδίο του Idea Pitching και της Τέχνης της Δημόσιας Παρουσίασης, από την κα Ζερβάκη Δήμητρα (EMBA, PMP, TTT, Βusiness Coach, Project Manager, Adult Trainer). Οι φοιτητές εκπαιδεύτηκαν στο πως να επικοινωνούν αποτελεσματικά τις επιστημονικές τους  ιδέες και τα αποτελέσματα των επιστημονικών τους projects, με έναν τρόπο κατανοητό και επιδραστικό.