ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Ερευνητική δραστηριότητα αποφοίτων
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων Scopusγια να ελεγχθούν οι ερευνητικές επιδόσεις των αποφοίτων  για το διάστημα 2009-2022 (205 άτομα) με βάση τις επιστημονικές δημοσιεύσεις στις οποίες συμμετείχαν είτε ως μέλη ερευνητικής ομάδας του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, είτε ως μέλη μετέπειτα ομάδας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.  
1.    
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΟ ΤΒΒ
Οι ερευνητικές επιδόσεις των αποφοίτων συσχετίστηκαν με
·  Εργασίες στις οποίες συμμετείχαν ως μέλη ερευνητικής ομάδας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (ΕΙΚΟΝΑ 1), όπου το σύνολο των δημοσιευμένων εργασιών μέχρι σήμερα είναι 258.
·  Με τον αριθμό των αποφοίτων που συνέχισαν με εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή μεταδιδακτορικής εργασίας στο ΤΒΒ, που μέχρι σήμερα ανέρχεται στο 39.
·  Με τον αριθμό των αποφοίτων που συνέχισαν ερευνητική δραστηριότητα στο ΤΒΒ, ως π.χ. μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού/ακαδημαϊκοί υπότροφοι, που μέχρι σήμερα είναι 2.
2.     ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΡΙΕΡΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Οι φοιτητές που αποφοίτησαν από το Π.Μ.Σ. ελέγχθηκαν για τη συμμετοχή τους σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, σε άλλους ερευνητικούς φορείς, της Ελλάδας και του εξωτερικού.  Τα αποτελέσματα σύμφωνα μετη βάση δεδομένων Scopus, παρουσιάζονται στην ΕΙΚΟΝΑ2. Ο αριθμός των συνολικών δημοσιεύσεων ανέρχεται σε 320.
Τα αποτελέσματα που απεικονίζονται στις ΕΙΚΟΝΕΣ 1 και 2 αναδεικνύουν ένα σημαντικό ερευνητικό έργο των αποφοίτων που ανέρχεται σε σύνολο 578 δημοσιεύσεων, με μέσο όρο 2,8 δημοσιεύσεις ανά απόφοιτο. Επίσης, τα αποτελέσματα που απεικονίζονται στις ΕΙΚΟΝΑ 3 αποτελούν ένα συνολικό δείκτη παραγωγικότητας, που έχει εμφανή αυξητική τάση και αναδεικνύουν την επιτυχή πορεία των αποφοίτων και στον ερευνητικό τομέα, τόσο ως μέλη ερευνητικών ομάδων του τμήματος όσο και ως μέλη άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, το 44% των μεταπτυχιακών φοιτητών (90 άτομα από σύνολο 205) συμμετείχαν σε τουλάχιστον 1 ερευνητική εργασία, ενώ το 54% αυτών (49 άτομα από σύνολο 90) ακολούθησαν ακαδημαῒκή καριέρα σε ερευνητικά ιδρύματα εκτός του ΤΒΒ. Ο υψηλός αριθμός του δημοσιευμένου έργου επιβεβαιώνει την επιτυχή διαχείρηση των αποτελεσμάτων αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία οδηγεί σε συνεχή βελτίωση του διδακτικού έργου του Π.Μ.Σ και εναρμόνιση των στόχων του με τις τρέχουσες ερευνητικές κατευθύνσεις. Αυτό, σε συνδυασμό με τα σχόλια των αποφοίτων προβάλλουνμία επιτυχημένη αποστολή του Π.Μ.Σ. ως προς την παροχή άρτιας και υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και δημιουργία ανταγωνιστικών νέων επιστημόνων.   Ακολουθούν αναλυτικά οι δημοσιεύσεις των αποφοίτων από το ΤΒΒ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΒΒ