ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Τέλη Φοίτησης
Για τη φοίτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των  4.000 ευρώ και καταβάλλονται στα τρία πρώτα εξάμηνα.   Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά την εγγραφή τους στο ΠΜΣ για το Α’ εξάμηνο και στους δύο πρώτους μήνες από την έναρξη των υπολοίπων εξαμήνων.   ​Εξαιρούνται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 86 του Ν.4957/21-7-22).


      ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ (με βάση τον Ν. 4957/21-7-22)