ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων
Για την έρευνα της επαγγελματικής αποκατάστασης και του προφίλ των αποφοίτων μέχρι τον Ιούνιο του 2022, κατά την αποφοίτησή τους, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ καλούνταν να συμπληρώσουν το Ερωτηματολόγιο Αποφοίτων, μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Τα αποτελέσματα της έρευνας περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.