ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Ερευνητική Δραστηριότητα Διδασκόντων
Κατά το ημερολογιακό έτος 2022, το διδακτικό προσωπικό του Π.Μ.Σ έχει δημοσιεύσει συνολικά 67 (δεδομένα Scopus) και 84 (δεδομένα Google Scholar) άρθρα. Ο μέσος αριθμός δημοσιεύσεων των μελών για το ίδιο έτος κυμαίνεται μεταξύ 3 και 4 άρθρων αντίστοιχα για κάθε βιβλιογραφική βάση αναφοράς. Εστιάζοντας στην απήχηση της τελευταίας 5ετίας, παρατηρείται ανοδική τάση με τις αθροιστικές ετεροαναφορές κατά το έτος 2018 (2.494) να αντιστοιχούν στο 14.2% των συνολικών αθροιστικών ετεροαναφορών της πενταετίας (17.571), ενώ για το τρέχον έτος (2022) το ποσοστό κυμαίνεται στο 21.0% (3.695) Αν θες να μάθεις περισσότερα, πάτησε εδώ