ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Γ ραμματειακή Υποστήριξη Προγράμματος: 
Στρούλια Ιωάννα
Διεύθυνση Γραμματείας: 
Βιόπολις Μεζούρλο, 41 500 Λάρισα
Τηλέφωνα: 2410 565298 Φαξ: 2410 565290
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.