ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Επίσκεψη στη εταιρία Intercomm Foods S.A.
Εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «Intercomm  FoodsS.A.» στη Λάρισα, στις  7-11-2022, με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.