ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Υποτροφίες - Βραβεία
Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπει τη χορήγηση υποτροφιών σε Μ.Φ. για την παρουσίαση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων σε συνέδρια, σύμφωνα με πρόταση της Σ.Ε. και απόφαση της Σ.Τ. Οι υποτροφίες, κατόπιν αιτήματος του φοιτητή προς τη Σ.Ε., δίνονται με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια και υποστηρίζονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ.
Επίσης, το Π.Μ.Σ. χορηγεί βραβείο αριστείας-δωροεπιταγή στο Μ.Φ. με τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων.