ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Διοίκηση
Όργανα λειτουργίας του ΠMΣ

Διευθυντής   
Αν. Καθηγήτρια Άννα Μαρία Ψαρρά  


Συντονιστική Επιτροπή
Αν. Καθηγήτρια Άννα Μαρία Ψαρρά
Επ. Καθηγητής  Αντ. Γιακουντής
Επ. Καθηγήτρια Στ. Παπουτσοπούλου
Επ. Καθηγήτρια Θ. Σαραφίδου
Επ. Καθηγήτρια Δ. Τσίκου