ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Επίσκεψη στη εταιρία ProGnosis Biotech S.A.
Εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «ProGnosis Biotech S.A.» στη Λάρισα, στις 9-2-2023, με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με την πορεία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας