ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση σε μεθοδολογίες Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Κυτταρικής Βιολογίας και Γενετικής και την εφαρμογή τους σε πεδία όπως τον καρκίνο, τα λοιμώδη νοσήματα, τα γενετικά νοσήματα, την τοξικολογία, την ιατροδικαστική, την αρχαιολογία, την παλαιοντολογία και την ανίχνευση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε βασικές και προηγμένες τεχνικές ανάλυσης βιομοριών, στη γονιδιωματική και στη βιοπληροφορική.

Έμφαση δίνεται στην απόκτηση εργαστηριακής εμπειρίας των φοιτητών με την απασχόλησή τους στα εργαστήρια του Τμήματος, σε διάφορες θεματικές ενότητες, κατά τη διάρκεια των βασικών και εξειδικευμένων μαθημάτων του ΠΜΣ. Δίνονται υποτροφίες για τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια για τη δημοσίευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων της μεταπτυχιακής διατριβής. Επιπλέον, η πραγματοποίηση εργαστηριακής πτυχιακής διατριβής συμβάλλει στην απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας, επιστημονικής σκέψης και εκπαίδευσης των φοιτητών που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην επιστημονική έρευνα μέσω της πραγματοποίησης διδακτορικής διατριβής ή να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στον ιδιωτικό τομέα.

Η διδασκαλία γίνεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η αρτιότερη εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών. Ως προέκταση της απόκτησης δεξιοτήτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο, οι φοιτητές παρακολουθούν εξειδικευμένες διαλέξεις - σεμινάρια στην επικοινωνιολογία και τη διασφάλιση ποιότητας από έμπειρους ομιλητές.

Οι φοιτητές του ΠΜΣ ενθαρρύνονται στην ανάπτυξη προσωπικού οράματος και την αξιοποίηση των προσφερόμενων γνώσεων στο σχεδιασμό πειραματικών προσεγγίσεων σε ευρύ πεδίο εφαρμογών.

Tο προτεινόμενο πρόγραμμα φιλοδοξεί να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των αναγκών που προκύπτουν από την έλλειψη εκπαιδευμένων στελεχών στους ανωτέρω τομείς και να παρέχει αποφοίτους ικανούς να σταδιοδρομήσουν σε ερευνητικά κέντρα και ερευνητικά εργαστήρια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε εργαστήρια αναλύσεων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, σε διαγνωστικά κέντρα, σε εταιρίες βιοτεχνολογίας, σε τεχνολογικά και περιβαλλοντικά πάρκα και σε εταιρείες ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος και τροφίμων.

Αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού (Παν. Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιόπολις - Μεζούρλο, 41500, Λάρισα, υπόψη κας Στρούλια Ιωάννας) ή ηλεκτρονικά στο mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023
Show more 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EDUPASS ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ Ή ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Show more 
Πρόγραμμα των Παρουσιάσων των διπλωματικών εργασιών
Show more 

Διδάσκοντες

Καρπούζας Δημητριος

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+30 2410 565294
www.bio.uth.gr

Ζίφα Αιμιλία 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+30 2410 565288
www.bio.uth.gr

Αμούτζιας Γρηγόριος

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+30 2410 565289
www.bio.uth.gr

Παπουτσοπούλου Σταματία

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+30 2410 565217
www.bio.uth.gr

Κοντού Μαρία

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+30 2410 565281
www.bio.uth.gr

Κουρέτας Δημήτριος

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+30 2410 565277
www.bio.uth.gr

Λεωνίδας Δημήτριος

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+30 2410 565278
www.bio.uth.gr

Λιαδάκη Καλλιόπη

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+30 2410 565260
 www.bio.uth.gr

Ματθιόπουλος Κωνσταντίνος

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+30 2410 565284
www.bio.uth.gr

Μπαλατσός Νικόλαος

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+30 2410 565261
www.bio.uth.gr

Δόβας Χρυσόστομος

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+30 2310 999870
www.vet.auth.gr

Παπαδοπούλου Καλλιόπη

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+30 2410 565244
www.bio.uth.gr

Σαραφίδου Θεολογία

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+30 2410 565204
www.bio.uth.gr

Σκαμνάκη Βασιλική

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+30 2410 565267
www.bio.uth.gr

Στάγκος Δημήτριος

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+30 2410 565229
www.bio.uth.gr

Ψαρρά Άννα-Μαρία

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+30 2410 565221
www.bio.uth.gr

Τσίκου Δανιέλα

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+30 2410 565207
www.bio.uth.gr

Γιαννούλη Περσεφόνη

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+30 2410 565208
www.bio.uth.gr

Γιακουντής Αντώνιος

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2410-565206

www.bio.uth.gr

Σαλούστρος Εμμανουήλ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2410-

www.med.uth.gr